Folketælling Ø.Velling 1855.

Hits: 301

Folketallet Øster Velling sogn 1. februar 1855
i uddrag og med kommentarer af Karl Erik Jensen
1. Præstegaard Matr. nr. 1
Daniel Bøggild Sognepræst
Ane Magdalene, født Jacobsen
2. En Gaard Matr. nr. 3a
Niels Nedergaard Gaardmand
Dorthe Jensdatter
3. En Gaard Matr. nr. 4a
Anders Jensen Gaardmand
Karen Christensd.
4. Et Huus Matr. nr. 13b
Malthe Høberg Skovfoged
Ane Christensdatter
5. Et Huus Matr. nr. 25
Niels Christiansen Huusmand
Mette Marie Pedersd.
6. Et Huus Matr. nr. 29 ?
Mads Christiansen e. Dagleier
Ellen Madsdatter u. hans datter
7. En Gaard Matr. nr. 12a
Jens Jensen Bjerreg. Gaardmand
Ane Marie Rasmusdatter

8. Et Huus Matr. nr. 28a
Ditlev Jensen Bysmed
Johanne Mikkelsd.

9. Et Huus Matr. nr.
Niels Sørensen Hvam e. Kurvemager
Niels Nielsen Hvam u. Hans Søn; Væver

10.Et Huus Matr. nr.
Peder Christian Jørgensen
Ane Jensdatter

11.Et Huus – 2 familier Matr. nr. 22a
Christen Rasmussen Maler
Maren Rasmusdatter
Rasmus Madsen Aftægtsmand
Kirsten Pedersd.
Ane Jørgensdatter e. Aftægtskone

12.Et Huus Matr. nr. 18f
Svend Jensen Snedker
Inger Marie Christensd.

13. En Gaard Matr. nr. 17a
Jens Pedersen Gaardmand
Pedersd.
Jens Mikkelsen e. Aftægtsmand

14. En Gaard Matr. nr. 18a
Lauge Sørensen u. Gaardbruger
Birthe Espensdatter u. hans husholder
Søren Laugesen e. Aftægtsmand
15. Et Huus Matr. nr.
Maren Svendsdatter u. Aftægtsnyderske
16. en Gaard Matr. nr. 4d
Niels Christensen Gaardmand
Ane Kirstine Jensd.
17. Et Huus Matr. nr.
Inger Kath. Nicolaisd. fr. Gjordemoder
Mikkel Nicolai Skovg. Jensen u. Snedker; hendes søn
18. En Gaard Matr. nr. 5a
Peder Andersen u. Gaardeier
Karen Andersd. u. hans søster
Maren Andersd. u. hans søster
19.En Gaard Matr. nr. 6a
Christen Sørensen Gaardmand
Dorthe Andersdatter
20.En Gaard Matr. nr. 15a
Jacob Anchersen Gaardmand
Ane katrine Pedersd.
Amdi Anchersen u.hans broder
Ancher Amdisen e. aftægtsmand

21.En Gaard Matr. nr. 7a
Jens Pedersen Bach Gaardmand
Karen Mar Jensd.

22.En Gaard Matr. nr. 8a
Peder Christensen u. Gaardeier
Niels C u. søsk.
Kirsten Marie C —
Hedevig Pedersd. e. Aftægtskone

23.En Gaard Matr. nr. 9a
Erik Jørgensen Gaardmand
Maren Jensdatter

24. En Gaard Matr. nr. 16a
Christen Sørensen Gaardmand
Johanne Christensd.

25. En Gaard – 2 familier Matr. nr. 10a
Niels Jensen Bjerreg. Gaardmand
Maren Nielsd.
Jens Andersen e. Aftægtsmand

26.En Gaard Matr. nr. 13a
Christen Nielsen Hvam Gaardmand
Maren Nielsdatter

27. En Gaard Matr. nr. 11a
Niels Sørensen Mann Gaardmand
Dorthe Marie Jensd.
28. En Gaard Matr. nr. 14a
Niels Pedersen Bach Gaardmand
Karen Sørensdatter
29. En Gaard Matr. nr. 17b 5r
Kirsten Christensdatter e. Gaardbruger
Maren Sørensdatter u.
Christen Madsen u. avlsbestyrer
30. En Gaard Matr. nr. 10b
Niels Jensen Gaardmand
Bodil Nielsdatter
31. Et Huus Matr. nr. 21
Christen Nielsen Bjerring Huusmand
Ane Kirst. Christensd.
32. En Gaard Matr. nr. 15c
Christen Anchersen Gaardmand
Mariane Jensdatter
33. Et Huus Matr. nr. 19a
Christen Rasmussen u. Jordbruger
Mette Marie Arvsd. e. Aftægtsnyderske

34.Et Huus Matr. nr. 27a ???
Niels Jensen
Karen Pedersdatter

35.En Gaard Matr. nr. 18d
Mads Mogensen Jordbruger
Karen Marie Villumsd.

36.En Gaard Matr. nr. 16b 4c
Christen Pedersen Gaardmand
Mette Marie Anchersd.

37.Et Huus Matr. nr. 5b
Søren Sørensen Huusmand
Johanne Mikkelsd.

38. En Mølle Matr. nr. 20
Thomas Jensen Møller
Jensine Nielsd.
39.Et Huus – 2 familier Matr. nr.
Jens Jensen Dagleier
Kirsten Nielsd.
Ane Marie Thomasd. e. Almisselem
40. Et Huus Matr. nr. 28c
Søren Nielsen Skjemt Dagleier
Necoline Christensd.
41.En Skole Matr. nr.
Ditlev Ravn Skolelærer
Sara Mathea, f. Carøe

Tilbage til Ø.Velling sogn: