Folketælling Ø.Velling 1870.

Hits: 357

Folketallet 1. febr. 1870 Øster Velling sogn:
1. Præstegaard Matr. nr. 1 Præstegårdsvej 1
Daniel Bøggild Sognepræst
2. Kapellanbolig Matr.48b 48a 1b Langagervej 11
Christen Frausing Borch, præstens kapellan3. Skolen Matr. 2/Matr 47
Ditlev Ravn Kirkesanger og Skolelærer4. Et Huus Matr. 7b Langagervej 14
Rasmus Germansen DaglejerChristiane Andersen, Fattiglem5. Et Huus Matr. 5c Langagervej 24
Ole Bentsen Murer

6. Et Huus Matr. 5d Langagervej 26
Christen Jensen Daglejer

7. Et Huus Matr. 5g Langagervej 28
Søren Andersen Daglejer

8. Et Huus Matr. ? ?
Jens Berntsen Vahl, Sadelmager

9. Et Huus Matr. 16f Langagervej 7
Peder Christian Christensen, Skræder

10.Et Huus Matr. 5b Langagervej 7y
Jens Pedersen Huusmand

11.Et Huus Matr. 16d Langagervej 7x
Peder Christian Jørgensen, Huusmand

12.Et Huus Matr. 16e 11b Langagervej 7z
Poul Sørensen Huusmand

13.Et Huus Matr. 9de Langagervej 3
Ferdinand Robel Murer

14.Damhuus Vindmølle Matr. 37a Langagervej 10
Hans Sørensen Møller

15.Et Huus Matr. ? ?
Søren Sørensen Huusmand

Jens Pedersen Skou, Møllersvend

16.Et Huus Matr. 9c Langagervej 16
Taugott Lever? Ischau Murer

17.Et huus Matr. ? 7b ?
Andreas Mogensen Huusmand

18.Et Huus Matr. 9b Bjørnkærvej 1
Jens Hansen Huusmand

19.En Gaard Matr. 16b 4c Bjørnkærvej 5
Christen Pedersen (Bødker),Gaardbruger
20.En Gaard Matr. 18d 4b Bjørnkærvej 9x
Mads Mogensen (Qvist) Gaardbruger21.Et Huus Matr. 27a ??? ?
Niels Jensen Huusmand22.Et Huus Matr. 32d 36b Bjørnkærvej 10
Niels Christiansen Huusmand23.En Gaard Matr. 19a Bjørnkærvej 6
Christen Rasmussen, Gaardbruger24.En Gaard Matr. 15c Bjørnkærvej 4
Christen Anchersen Gaardejer

25.En Gaard Matr. 17a
Jens Pedersen Gaardejer Gl. Silkeborgvej 17

26.En Gaard Matr. 11a Gl. Silkeborgvej 30
Niels Sørensen Mand Gaardejer

27.En Gaard Matr. 18a Bjørnkærvej 9 ???
Niels Sørensen Gaardejer

28.Et huus Matr. 8c Randersvej 60
Hans Jocum Martens Uldspinder, Fabrikant

29.Et Huus Matr. 15e Randersvej 59
Niels Olesen Dagleier

30.Et Huus Matr. 21 Sønderskovhedevej 1
Jens Christiansen Huusmand

31.En Gaard Matr. 10b Sønderskovhedevej 6
Hans Peter Jensen Gaardeier

32.En Gaard Matr. 5r 17b Sønderskovhedevej 8
Niels Christensen Gaardmand

33.En Gaard Matr. 4d Sønderskovhedevej 10
Ane Kirstine Jensen Gaardbruger

34.En Gaard Matr. 15d Vandmøllevej 17
Amdi Anchersen Gaardbruger

35.En Mølle Matr. 20 Vandmøllevej 15
Christen Christensen Møller

36.En Gaard Matr. 13 Vandmøllevej 2
Christen Nielsen Hvam Gaardmand

37.En Gaard Matr. 10a Vandmøllevej 1
Niels Jensen Bjerregaard, Gaardmand

38.En Gaard Matr. 16a Præstegårdsvej 2
Frands Kundrup Gaardbruger
39.En Gaard Matr. 9 Præstegårdsvej 4
Maren Jensen Gaardeier40.En Gaard Matr. 8 Præstegårdsvej 8
Peder Christensen Gaardeier41.En Gaard Matr. 7a Præstegårdsvej 8z
Karen Marie Jensen Gaardeier42.En Gaard Matr. 15a Neikilsvej 10
Jacob Anchersen Gaardeier43.En Gaard Matr. 14a Neikilsvej 16
Peder Nielsen Bach Gaardeier

44.En Gaard Matr. 5a Neikilsvej 18
Peder Andersen Hjuler Gaardeier

45.En Gaard Matr. 6 Neikilsvej 12
Christen Sørensen Mand Gaardeier

46.En Gaard Matr. 3a Gl. Silkeborgvej 25
Søren Nielsen Gaardeier

47.En Gaard Matr. 12a Langagervej 30
Jens Jensen Bjerregaard, Gaardeier

48.Et huus Matr. 22a Bjørnkærvej 14
Knud Christensen Dagleier

49.Et Huus Matr. 18f Bjørnkærvej 12
Svend Jensen Snedker

50.Et huus Matr. ? Bjørnkærvej ??
Jens Veirum Dagleier

51.Et huus Matr. ? Bjørnkærvej ??
Niels Nielsen Hvam Væver

Johanne Jensen Skræderske

52.Et Huus Matr. 28c Bjørnkærvej 21
Søren Nielsen Skjemt Dagleier

53.Et Huus Matr. ?
Niels Sørensen Træskomager

54.Et Huus Matr. 46 Gl. Silkeborgvej 34
Peder Nielsen Høker

55.Et Huus Matr. 13b Neikilsvej 1x
Malthe Høberg Skovfoged

56.Et huus ?? ??
Jørgen Sørensen (?”jordemodermand”)
+Ellen Marie Christensen, Gjordemoder
57.En Gaard Matr. 4a Gl. Silkeborgvej 27
Anders Jensen Gaardeier58.Et Huus Matr. 28a Bjørnkærvej 23
Ditlev Jensen Smed59.Et Huus Matr. 25 Neikilsvej 6
Stine Hansen Væverske60.Et huus Matr. 29 Neikilsvej 9
Ane Rasmussen Høkerske
Tilbage til Ø.Velling sogn: