Folketælling Ø.Velling 1880.

Hits: 302

Befolkningen 1. febr. 1880 Øster Velling sogn
i uddrag og med kommentarer af Karl Erik Jensen
1. Præstegaarden Matr. nr. 1
Søren Christian Müller Sognepræst 
 
2.Øster Velling Skole Matr. nr. 2
Ditlev Ravn Skolelærer
3.Hus
Niels Sørensen Dagleier
4.Gaard Matr. nr. 9
Jens Eriksen Gaardeier
5.Gaard Matr. nr. 16a
Magnus Lassen Gaardeier
5.Gaard Matr. nr. 16a
Magnus Lassen Gaardeier
6.Gaard Matr. nr. 10a
Niels Jensen Bjerregaard, Gaardeier
7.Gaard Matr. nr. 13
Ulrik Andersen Gaardeier
8.Gaard Matr. nr. 11a
Niels Sørensen Mand Gaardeier
9.Gaard Matr. nr. 17a
Jens Pedersen Gaardeie
r
10.Hus Matr. nr. 22a
Knud Christensen Dagleier
11.Hus Matr. nr. 18f
Svend Jensen Snedker
12.Hus Matr. nr. 19b
Anders Jensen Hjuler Arbejdsmand
Kirsten Nielsdatter Spinderske
13.Hus Matr. nr. 24b
Peter Nielsen Dagleier
14.Hus “Laden” ?
Niels Nielsen Hvam Væver
Christiane Andersen Fatiglem
15.Hus Matr. nr. 28c
Jens Madsen Høker
16.Gaard Matr. nr. 12a
Ane Marie Rasmussen Gaardeierske
17. Matr. nr. 48ab 1b
Christen Sørensen Høker
18.Hus ? Matr. nr. 30
Peder Christian Christensen, Skrædder
19.Hus Matr. nr. 47
Laust Christensen Dagleier 
 
20.Hus Matr. nr. 45a
Christine Christensen, Partriel.
21.Hus Matr. nr.46
Peder Nielsen Detaillist
22.Hus Matr. nr. 45b 3i
Ditlev Jensen Smed
23.Gaard Matr. nr. 3a
Søren Nielsen {Nedergaard} Jordbruger
24.Gaard Matr. nr. 4a
Søren Pedersen {Dengsø} Gaardeier
25.Hus Matr. nr. 13b
Malthe Høberg Skovfoged
26.Hus Matr. nr. 25
Johannes Steffensen Skræder
27.Hus Matr. nr. 27
Jørgen Sørensen
28.Hus Matr. nr. 29
Johan Manche Dagleier
29.Gaard Matr. nr. 5a
Peder Andersen Hjuler Gaardeier
30.Gaard Matr. nr. 6
Christen Sørensen Mand Gaardeier
31.Gaard Matr. nr. 14a
Peder Nielsen Bach Gaardeier
32. Gaard Matr. nr. 15a
Jacob Anchersen Gaardeier
33.Gaard Matr. nr. 7a
Karen Marie Jensen Gaardeier
34.Gaard Matr. nr. 8a
Peder Christensen Gaardeier
35.Gaard Matr. nr. 6c
Jens Hansen Jordbruger
36.Mølle Matr. nr. 37a
Hans Sørensen Møller
37.Gaard Matr. nr. 4d ????
Ane Kirstine Jensen Gaardeierske
38.Gaard Matr. nr. 15d
Christen Sørensen Gaardeier
39.Gaard Matr. nr. 7c
Laust Sørensen Gaardeier
40.Mølle Matr. nr. 20
Christen Terkelsen Møller
41.Gaard Matr. nr. 4d 18k
Martin Madsen Gaardeier
42.Gaard Matr. nr. 16b 4c
Peder Terkl. Christensen, Gaardeier
43.Hus Matr. nr.
Niels Lassen Sadelmager
44.Hus Matr. nr. 32d 36b ????
Peder Fisker Nielsen Huseier
45.Gaard Matr. nr. 19a
Christen Rasmussen Gaardeier
46.Gaard Matr. nr. 15c
Christen Anchersen Gaardeier
47.Hus Matr. nr. 15f
Søren Christensen Dagleier
48.Hus Matr. nr. 8b
Jens Jensen Bjerremand Huseier
49. Hus Matr. nr. 8c
H. J. Martens Uldspinder
50.Hus Matr. nr. 16i
Henrik Rasmussen Dagleier
51.Hus Matr. nr. 15e
Niels Olesen Dagleier
52.Hus Matr. nr. 21
Jens Christiansen Huseier
53.Gaard Matr. nr. 10b
Hans Peter Jensen Gaardeier
54.Gaard Matr. nr. 5r 17b
Maren Sørensd. Gaardeierske
55.Hus
Karen Mikkelsen
56.Hus
Christen Svendsen Snedker 

Rasmus Germansen Dagleier
57.Hus Matr. nr. 16h
Thomas Sørensen Huseier 
 
58. Hus Matr. nr. 5cf
Ole Bentsen Murer
59.Hus Matr. nr. 5d
Christen Jensen Dagleier
60.Hus Matr. nr. 5g 15i
Søren Andersen Dagleier
61.Hus Matr. nr. 5e
Poul Sørensen Dagleier
62.Hus Matr. nr. 16f
Andreas Iversen Dagleier
63.Hus Matr. nr. 5b
Jens Pedersen Huseier
64.Hus Matr. nr. 16d
Peder Chr. Jørgensen Huseier
65.Hus Matr. nr.11b 16e
Christen Sørensen Huseier
66.Hus Matr. nr. 9de
Ferdinant Robl Murer
67.Hus Matr. nr. 15h
Jens Mikkelsen Huseier
68.Hus Matr. nr. 9c 7d
Traugoth Iscau Murer
69.Hus Matr. nr. 7b
Christen Andersen Huseier
70. Gaard Matr. nr. 9b
Anton Madsen Jordbruger
 

Tilbage til Ø.Velling sogn