GENERALFORSAMLING

 

Generalforsamling 2021 er udsat til 2022.

Da vi bestyrelsen næsten ikke har været i funktion det sidste år på grund af coronarestriktioner, udsættes generalforsamlingen til marts 2022, hvor næste ordinære generalforsamling skal finde sted.

De bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i år, fortsætter indtil marts 2022.