Bestyrelse.

Hits: 1533

Bestyrelsen for Egnsarkivet:

Formand: Birgit Hansen Langå, tlf. 28138001

Næstformand: Birgith Yde,  Langå, tlf. 21484511

Kasserer: Lis Grunnet, Grensten, tlf. 86467163

Jytte Frederiksen,  Langå, tlf. 86461385

Palle Hansen,  Langå, tlf. 27374600

Kurt Hermansen,  Langå, tlf. 27398606

Ejnar Kalstrup, Langå, tlf. 30625272

Øvrige medarbejdere:

Egon Kristensen, Langå, tlf. 30127398

Jens Bach Jensen. Langå, tlf. 50149027

Sekretær: Kirsten Øbro, Randers, tlf. 61668078

Suppleanter:

Maiia Østergård, Langå

Connie Kragh, Langå